Close
TTCدر گلدیس

برگزاری دوره TTC ادامه ...

تبریک به مدرسان و زبان آموزان گلدیس

گلدیس نماینده رسمی کالج تربیت مدرس لندن درشمال غرب ایران


مؤسسه گلدیس به عنوان نماینده رسمی کالج تربیت مدرس لندن انگلستان مجوز برگزاری تمام دوره­ های تربیت مدرس زبان انگلیسی ارائه شده در این مرکز و صدور مدرک معتبر بین المللی این دوره­ ها را اخذ کرد. برای كسب اطلاعات بیشتر روی آدرس اینترنتی زیر کلیک کنید:

www.GOLDIS&LTTC.com


                                                           


 


 

 تمایزات گلدیس

   کنترل کیفی مستمر و دقیق توسط ناظران کیفی

  برگزاری جلسات منظم با ناظران کیفی در رابطه با نحوه نظارت

  دارا بودن تیم های تخصصی آموزش، تحقیق و توسعه، آزمون سازی

  آموزش پیش و حین خدمت برای مدرسان

  به ­روز رسانی مداوم و تحقیق و بررسی و بهینه ­سازی مستمر

  تسهیل یادگیری برای تمام اعضا و انتقال مداوم آن

  تسهیل و ترغیب یادگیری گروهی

  نظم موجود بر سیستم اداری و آموزشی

  بررسی دقیق هرگونه تغییر در سیستم آموزشی

  ارزشیابی مستمر در طول ترم - سه بار در طول ترم

  ارائه ایده­ ها و متدهای نوین در زمینه یادگیری

  مراحل دقیق و تخصصی انتخاب مدرسان و کارکنان

  و...


 English Puzzles

نکات گرامری

نظر شما در مورد محتوی و قالب سایت گلدیس
GO GOLDIS GO GLOBAL
کارگـــاه زبان آموزان کودک در گلدیس
GO GOLDIS GO GLOBAL
کارگـــاه کودکان
GO GOLDIS GO GLOBAL
کارگـــاه کودکان
GO GOLDIS GO GLOBAL
کارگـــاه کودکان