Close
کارگاه تخصصی آیلتس

کارگاه آشنایی با آزمون بین المللی آیلتس در گلدیس برگزار شد ادامه ...

دور دوم تور گلدیس برگزار شد

با شرکت بیش از صد زبان آموز علاقه مند، گلدیس دور دوم تور تفریحی آموزشی خود را برگزار کرد ادامه ...

تور گلدیس برگزار شد

در دور اول این تور زبان آموزان از موزه آذربایجان، مسجد کبود و سایت موزه عصر آهن بازدید کردند ادامه ...

کارگاه تخصصی روش تحقیق برگزار شد

دانشگاه تهران، دوره آموزشی تخصصی روش تحقیق و آمار را با همکاری گلدیس برگزار کرد ادامه ...

گلدیس در کنفراس بین المللی چالش های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

حضور فعال گلدیس در کنفراس بین المللی چالش های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ادامه ...