آرشیو خبرنامه

کارگاه آموزشی رایتینگ آیلتس

کارگاه آموزشی رایتینگ آیلتس

گزارش تصویری از برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی رایتینگ آیلتس در مرکز آموزش زبان های خارجی گلدیس.   زبان آموزان و همراهان عزیز ما را در اینستاگرام و کانال تلگرا...

نخستین جلسه کلوپ فوتبال گلدیس

نخستین جلسه کلوپ فوتبال گلدیس

تجربه نشان دهنده این امر می باشد که گلدیس همواره در اجرای ایده های نو آموزشی پیشرو و اولین بوده است. ما همواره به این امر معتقد بوده ایم که در راستای ارتقا توانایی ارتباط به زبان های خارجی برن...

آخرین جلسه از اولین دوره کلوپ فوتبال گلدیس

آخرین جلسه از اولین دوره کلوپ فوتبال گلدیس

تجربه نشان دهنده این امر می باشد که گلدیس همواره در اجرای ایده های نو آموزشی پیشرو و اولین بوده است. ما همواره به این امر معتقد بوده ایم که در راستای ارتقا توانایی ارتباط به زبان های خارجی برن...

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی

hr.goldis @gmail.com

+9841 3333 0511