Go Goldis

هشتمین سینما گلدیس

?هشتمین سینما گلدیس پنج شنبه 30 خرداد ماه برگزار می‌شود.

هفتمین سینما گلدیس پنج شنبه ۹ اسفند ماه

با شرکت در این برنامه که همه حاضرین به زبان انگلیسی صحبت می کنند نه تنها در کنار دوستان از مشاهده یک فیلم جذاب لذت خواهید برد بلکه فرصت بسیار مناسبی برای تقویت مهارت های Speaking و Listening و همچنین دامنه لغات و اصطلاحات کاربردی روزمره خود خواهید داشت.