http://gogoldis.com/fa/news-sinema7

هفتمین سینما گلدیس

هفتمین رویداد تفریحی آموزشی این آموزشگاه با عنوان «سینما گلدیس» روز پنج‌شنبه 9 اسفند ماه با استقبال قابل توجه و حضور 110 نفر از زبان‌آموزان برگزار گردید.

بهمن 14، 1397
http://gogoldis.com/fa/news-cofe9

نهمین کافه گلدیس

نهمین رویداد تفریحی آموزشی گلدیس با عنوان «کافه گلدیس» روز جمعه 30 آذرماه با استقبال قابل توجه و حضور 45 نفر از زبان‌آموزان برگزار گردید.

آذر 30، 1397