گزارش تصویری هفته اول کلوپ فوتبال گلدیس

تمرکز اصلی هفته اول کلوپ فوتبال گلدیس روی اصول اولیه فوتبال بود که طی آن شرکت کنندگان مهارت های کنترل توپ و پاس و همچنین آمادگی جسمانی را تمرین کردند.