فوق برنامه

فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه
ما در گلدیس معتقدیم که یادگیری زبان صرفا محدود به حضور در کلاس و مطالعه نمی باشد. کلید یادگیری زبان ارتباط مستمر با آن است لذا در گلدیس با ارائه برنامه های آموزشی غیردرسی فراوانی برای تداعی این امر تلاش می کنیم. این برنامه ها برای سلایق و علایق مختلف و با در نظر گرفتن گروه های سنی مختلف و در طول سال برای زبان آموزان طراحی و اجرا می شوند. افرادی که در این دوره ها شرکت می کنند می توانند بطور موثر به تقویت مهارت های چهارگانه خود پرداخته و به پیشرفت های قابل توجهی برسند. اهم فعالیت های فوق برنامه ای که در گلدیس برگزار می شوند شامل، جشن ها و مناسبت ها، تورهای درون شهری و برون شهری، کارگاههای آموزشی، سینما، تئاتر، سرود و دکلمه هستند که همگی به زبان انگلیسی می باشد.اطلاعیه این برنامه ها از طریق وبسایت موسسه و بولتن های کلاسی منتشر می شوند و علاقه مندان گلدیسی می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی

hr.goldis @gmail.com

+9841 3333 0511