Mock

آزمون‌های آزمایشی تافل و آیلتس

آموزشگاه زبان‌های خارجی گلدیس، آزمون‌های آزمایشی تافل و آیلتس را به‌ترتیب هر هفته و دو هفته یک‌بار مطابق با استانداردهای این آزمون‌ها و به‌منظور خودآزمایی زبان‌آموزان برگزار می‌کند.

آزمون آزمایشی تافل توسط موسسه‌ی ETS در سایت اصلی و به‌صورت آنلاین انجام می‌گیرد و نمره‌ی آزمون‌دهنده بلافاصله به او ارائه می‌گردد. اما نتیجه‌ی آزمون آیلتس برای Examiner ایمیل می‌شود و توسط آنها تصحیح و مجددا ایمیل می‌گردد. در صورتی که آزمون‌دهنده تمایل داشته باشد، ارزیابی سنجش وی به‌صورت وویس هم برای او ارسال می‌شود.

 

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی

hr.goldis @gmail.com

+9841 3333 0511