کارگاه آموزشی ریدینگ آیلتس

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی ریدینگ آیلتس در مرکز آموزش زبان های خارجی گلدیس
 

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی

hr.goldis @gmail.com

+9841 3333 0511