اعطای گواهینامه دوره‌های مشترک گلدیس و دانشگاه تهران به 250 زبان‌آموز گلدیس

به 250 نفر از زبان‌آموزان گلدیس، گواهینامه‌ی معتبر CAE دانشگاه تهران اعطا شد.

به‌ گزارش روابط عمومی آموزشگاه زبان‌های خارجی گلدیس و به نقل از واحد آموزش، طی مراسمی در طول سه روز به تعداد 250 نفر از زبان‌آموزان دوره‌ی CAE گواهینامه‌ی فارغ‌التحصیلی ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است طبق تفاهم نامه‌ای که مابین دانشگاه تهران و موسسه‌ی گلدیس به امضاء رسیده است، این موسسه مجری برگزاری دوره‌های پیشرفته زبان CAE در تبریز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی

hr.goldis @gmail.com

+9841 3333 0511