اعطای گواهینامه‌ی دوره‌های مشترک گلدیس و دانشگاه تهران به 250 زبان‌آموز گلدیس در روز دوم

دومین روز از مراسم اعطای گواهینامه‌ی معتبر CAE دانشگاه تهران، به 250 نفر از زبان‌آموزان گلدیس برگزار شد.
به‌ گزارش روابط عمومی آموزشگاه زبان‌های خارجی گلدیس و به نقل از واحد آموزش، طی مراسمی در روز دوشنبه 23 مهرماه به تعدادی دیگر از مجموعه‌ی 250 نفری زبان‌آموزان دوره‌ی CAE گواهینامه فارغ‌التحصیلی ارائه گردید.
مراسم روز سوم و پایانی اعطای مدرک، 25 مهر ماه برگزار خواهد شد. روز اول همین هفته نیز، بخشی از زبان‌آموزان، در مراسمی مشابه مدرک خود را دریافت نموده بودند.
لازم به ذکر است طبق تفاهم نامه‌ای که مابین دانشگاه تهران و موسسه‌ی گلدیس به امضاء رسیده است، این موسسه مجری برگزاری دوره‌های پیشرفته زبان CAE در تبریز است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی

hr.goldis @gmail.com

+9841 3333 0511