ارتباط با ما

موسسه آموزشی گلدیس 

تبریز

 خیابان ولیعصر -عج- خیابان پروین اعتصامی - پلاک ۳۳ - موسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس

 

+۹۸۴۱ ۳۳۳۳ ۰۵۱۱

+۹۸۴۱ 3330 1474

info@gogoldis.com            آدرس ایمیل

@gogoldis        تلگرام و اینستاگرام رسمی

 

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی

hr.goldis @gmail.com

+9841 3333 0511