Go Goldis

دوره های زبان ترکی استانبولی

اهداف:

 هدف، آماده سازی زبان آموزان جهت آشنایی با زبان عمومی و تخصصی لازم جهت کسب نمره ی مطلوب در آزمونهای تومر می باشد.

 

معرفی دوره:

این دوره‌ها که در قالب یک بسته آموزشی سه دوره ای ارائه می‌شوند قابلیت تامین نیازهای تمام متقاضیان شرکت در آزمون‌ تومر را با نمره ایده آل دارند.

 

ساختار دوره‌ها:

دوره‌های جدید تومر در دو دسته آموزشی ( فشرده و ترمیک ) قرار دارند.که هر کدام شامل سطوح مبتدی ، متوسطه ، پیشرفته می باشند

مدت زمان دوره های ترمیک :

کل دوره های مبتدی  Temel، 60جلسه. ( هر دوره 15 جلسه می باشد.)

کل دوره های متوسطه Orta  ، 60جلسه. ( هر دوره 15 جلسه می باشد.)

کل دوره های پیشرفتهYÜKSEK  ، 60جلسه. ( هر دوره 15 جلسه می باشد.)

Yeni HiTiT 1Yeni HiTiT 2Yeni HiTiT 3

مدت زمان دوره های فشرده :

کل دوره های مبتدی Temel ، 37 جلسه می باشد .

کل دوره های متوسطه Orta  ، 37 جلسه می باشد .

کل دوره های پیشرفته  YÜKSEK، 37 جلسه می باشد .

 

نحوه ترکیب جلسات:

با توجه به اهمیت زمان‌بندی و اثربخشی سریع دوره‌های آمادگی تومر ، مقرر گردیده تا تمام کلاس‌های ترمیک  طبق تقویم آموزشی ( 2 و یا 3 جلسه در هفته) و کلاسهای فشرده به صورت سه  روز در هفته تشکیل گردند.

 

 

اطلاعات تخصصی در خصوص آزمون تومر:

*آزمون تومر از طرف برخی دانشگاههای ترکیه برگزار می شود که مهمترین آنها دانشگاه آنکارا می باشد.

*مدرک تومر دانشگاه آنکارا در تمامی موسسات و دانشگاههای ترکیه و همچنین در اکثر کشورهای جهان معتبر است.

*نمره قبولی در آزمون تومر دانشگاه آنکارا حداقل 60 می باشد.

*آزمون تومر در دو بخش Sertifika  و Diploma برگزار می شود . ( بخش Sertifika  برای افرادی که کتاب هیتیت 1 و 2 را به اتمام رسانده اند و بخش Diploma برای افرادی که  کتابهای هیتیت 1و2و3 را تمام کرده اند ، برگزار می شود .)

 

چرا گلدیس؟

در موسسه گلدیس دوره ها طبق متد دانشگاه آنکارا و توسط مدرسانی که از طرف دانشگاه آنکارا گزینش شده اند تدریس می شود.

کل کتاب نکته به نکته تدریس می شود ودر پایان هر دوره ، آزمونی برگزار می شود که طبق شرایط آزمون تومر تهیه شده است .

آزمون تعیین سطحی که در موسسه گلدیس انجام می شود ، دقیقا همان تعیین سطحی است که در دانشگاه آنکارا انجام می شود