Go Goldis

چشم انداز گلدیس

بیانیه مامورت گلدیسماموریت ما آموزش زبان های خارجی کیفی و کاربردی برای همه اقشار جامعه جهت ارتباط و تعامل سازنده با دنیا با بهره گیری از نیروهای انسانی خلاق، اخلاق محور و قانونمند با بروزترین تکنولوژی و روش های آموزشی می باشد.

احترام به محیط زیست، مسئولیت پذیری اجتماعی و بشردوستانه از دیگر ماموریتهای موسسه ما در رسیدن به تعالی می باشد.

 

 

چشم انداز گلدیس

 

ما برآنیم حرفه ای ترین و پیشرفته ترین مرکز آموزش زبان های خارجی در راستای ساختن آینده ای بهتر برای افراد جامعه باشیم.