Go Goldis

کارگاه خلاقیت در آموزش

اگر میخواهید روش تدریس خود را متحول کرده و لذت یادگیری را به زبان آموزان خود هدیه بدهید, کارگاه خلاقیت در آموزش را از دست ندهید.

این کارگاه برای آشنایی بیشتر اساتید با روشها و فعالیتهای خلاقانه در آموزش زبان طراحی شده است.
محتوای این کارگاه مبتنی بر موارد زیر میباشد: * اصول خلاقیت تدریس و آموزش * وجه های مختلف یک درس و فعالیتهای خلاقانه * مشاهده آموزش یک درس خلاق توسط استاد با تجربه * تحلیل درس تدریس شده * معرفی ابزار و لوازم برای تدریس خلاق * روشهای حمایت و تشویق تدریس خلاق از سوی موسسات

تاریخ کارگاه: ۳ خرداد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن واحد ولیعصر (خواهران) تماس بگیرید.

04133373515