Go Goldis

ورکشاپ آموزشی Authentic materials

در کنار کتاب‌های آموزشی که همواره نقش تعیین کننده‌ای در امر آموزش و یاد‌گیری زبان انگلیسی داشته‌اند ،نمیتوان تاثیر بسزای مطالب و منابع دنیای واقعی (Authentic materials)که برای افرادی که زبان مادری‌شان انگلیسی است تولید می‌شوند را نادیده گرفت.
در این ورکشاپ آموزشی که به صورت رایگان جهت ارائه خدمات بهتر به زبان‌آموزان توسط واحد فوق برنامه گلدیس در نظر گرفته شده است، با این منابع و مطالب آشنا شده و نحوه استفاده از آنها جهت ارتقا دانش زبان انگلیسی‌تان را خواهید آموخت