Go Goldis

هفدهمین کنفرانس بین المللی TELLSI

هفدهمین  کنفرانس بین المللی TELLSI تحت عنوان افق های نو در مطالعات زبانی در تاریخ 29 و 30 آبان ماه توسط دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با حمایت مالی آموزشگاههای زبانهای خارجی گلدیس  برگزار شد.
 گلدیس مفتخر است که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی در سطح دانشگاهی بعنوان اسپانسر این رویداد بین المللی نقش ارزنده ای را ایفا کرده است.