Close

 

زبان آموزان گلدیس

زبان ­آموزان گلدیس تقریباً شامل تمامی افراد از سطوح مختلف جامعه از دوره پیش دبستان تا دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند. در ابتدای ورود به موسسه هر کدام از زبان ­آموزان ملزم به گذراندن امتحان تعیین ­سطح، که شامل امتحان کتبی(در صورت لزوم) و شفاهی، هستند و از این طریق و به مناسب ­ترین سطح راهنمایی می شوند. این امتحانات توسط مدرسان مجرب و با تحصیلات عالی صورت می گیرد. از آنجاییکه تمرکز جدی بر دقت بالای این افراد وجود دارد، اکثر موارد تعیین سطح شده به سطح مناسب راه پیدا می کنند، اما در صورتی که مورد یا مواردی وجود داشته باشند که مدرس دوره تشخیص دهد زبان­ آموزی قوی ­تر یا ضعیف ­ترازسطح کلاس است وی را به ناظر کیفی معرفی می کند تا پس از امتحان و ارزیابی مجدد به مناسب ترین سطح ارجاع داده شود.