Close

توليمو

تولیمو يا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization می باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود که در واقع آزمونی استاندارد برای تعيين سطح دانش زبان انگليسی می باشد.

 

دفترچه سوالات و نحوه پاسخگويی:

در جلسه آزمون به هر يک از داوطلبان دو دفترچه سوال داده مي شود که يک دفترچه تشريحی(دفترچه شماره 1) و دفترچه ديگر تستی(دفترچه شماره 2) خواهد بود. داوطلبان بايد پاسخ سوال تشريحی را در همان دفترچه و پاسخ سوالات تستی را در پاسخنامه پاسخ بدهند.

 

تعداد سوالات و مدت پاسخگويی:

- دفترچه شماره 1:
يک سوال تشریحی نوشتاری (Writing) که داوطلب 30 دقيقه فرصت دارد پاسخ را در همان دفترچه سوال بنويسد.

- دفترچه شماره 2:
حاوی 140 سوال تستي شامل ساختار و نوشتار زبانی (Structure and written expression)، خواندن و درک مطلب (Reading comprehension) و درک مطلب شفاهی يا شنيداری (Listening comprehension) می باشد که داوطلبان بايد طبق زمانبندی زير به اين سوالات پاسخ بدهند:
- ساختار و نوشتار زباني (40 سوال و مدت پاسخگويی 30 دقيقه)
- خواندن و درك مطلب (50 سوال و مدت پاسخگويی 55 دقيقه)
- درك مطلب شفاهی (50 سوال و مدت پاسخگويی 35 دقيقه)

 

تذکر مهم:


- در جلسه آزمون سوالات بخش شنيداری از بلندگو پخش می شود و داوطلبان بايد با توجه به متن سوال که از بلندگو پخش می شود، نسبت به انتخاب يکی از 4 گزينه ای که در رابطه با سوال مربوط به اين بخش درج گرديده، اقدام و با توجه به شماره سوال مربوط در پاسخنامه، علامتگذاری نمايند
- متن سوالات شنيداری فقط يک بار از بلندگو پخش می شود و قابل تکرار نيست.

 

 

محاسبه نمره:


نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره كل منظور می شود. دامنه نمره كل از ۳۱۰ تا ۶۷۷ است.
نمره بالاتر از ۶۰۰ عالی، بین ۵۲۰ تا ۵۹۹ خوب، بین ۴۸۰ تا ۵۱۹ متوسط و كمتر از۴۷۹ضعیف تلقی می شود.
لازم به ذكر است كه بخش نوشتاری نمره جداگانه دارد و نمره آن بین ۱ الی ۶ می باشد كه در كنار نمره كل در كارنامه درج می شود.