برگزاری دوره های فشرده مکالمه محض

برگزاری دوره های فشرده مکالمه محض

برگزاری دوره های فشرده مکالمه محض( بدون گرامر)
۸ ترم در ۸ ماه از سطح مبتدی تا متوسط.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:

04133373515