Go Goldis

معرفی کمپ تابستانی آکسفورد

در سال های گذشته، صدها دانشجو و دانش‌آموز از برنامه‌های تابستانی مهیج و چالشی ما تجربیات غنی و با ارزشی به دست آورده‌اند. این برنامه تابستانی سکوی پرشی برای آغاز شغل حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان بوده است.