آزمون رسمی آیلتس گلدیس برگزار شد.

آزمون رسمی آیلتس گلدیس برگزار شد.

آزمون رسمی آیلتس موسسه عصر دین و دانش در تاریخ 20 آبان 1400 راس ساعت 9 صبح در سالن هتل لاله پارک تبریز برگزار شد. آزمون شفاهی عصر همان روز در محل برگزاری آزمون شفاهی در موسسه گلدیس برگزار شد.