تاریخ آزمون های ماک آیلتس آفرینش

تاریخ آزمون های ماک آیلتس آفرینش

گلدیس، تنها نماینده رسمی خانه آیلتس آفرینش تهران در تبریز میباشد.
آفرینش تنها مرکز تخصصی آیلتس در کشور است.
گلدیس، برگزارکننده آزمونهای ماک آیلتس در تبریز، و تاریخ ها به شرح زیر میباشد:

لینک ثبت نام در آزمون ماک آیلتس