آزمون رسمی آیلتس گلدیس در تاریخ 1 اردیبهشت برگزار شد.

آزمون رسمی آیلتس گلدیس در تاریخ 1 اردیبهشت برگزار شد.

آزمون رسمی آیلتس موسسه عصر دین و دانش در تاریخ 1 اردیبهشت 1401 راس ساعت 9 صبح در سالن هتل لاله پارک تبریز برگزار شد. آزمون شفاهی عصر همان روز در محل برگزاری آزمون شفاهی در موسسه گلدیس برگزار شد