آزمون ماک / آزمایشی آیلتس با بیش از 80 نفر داوطلب در هتل لاله پارک تبریز در تاریخ 23 آذربرگزار شد.

آزمون ماک / آزمایشی آیلتس با بیش از 80 نفر داوطلب در هتل لاله پارک تبریز در تاریخ 23 آذربرگزار شد.

برگزاری آزمون ماک / آزمایشی آیلتس با بیش از ۸۰ نفر داوطلب در هتل لاله پارک تبریز در تاریخ ۲۰ آذر.