آزمون ماک آیلتس گلدیس برگزار شد.

آزمون ماک آیلتس گلدیس برگزار شد.

آزمون ماک آیلتس موسسه آفرینش در تاریخ 30 مهر 1400 راس ساعت 9 صبح در سالن هتل لاله پارک تبریز برگزار شد.