آخرین مطالب گلدیس

آخرین مطالب گلدیس

اخبار

برگزاری د‌وره های تربیت مدرس زبانهای غیر انگلیسی

برگزاری د‌وره های تربیت مدرس زبانهای غیر انگلیسی با همکاری و صدور مدرک از دانشگاه آزاد اسلامی. برگزاری دوره تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی برای ا‌ولین بار در شمالغرب کشور با همکاری و صدور مدرک از دانشگاه آزاد اسلامیاز تاریخ

بیشتر بخوانید »
اطلاعیه ها