تلفن تماس: 33333233-041 | تلفن پشتیبانی: 4103-041

ارتباط با گلدیس

ساعات کاری شعب: 8:30 الی 12:30 | 16 الی 21

آدرس شعبه ولیعصر:

تبریز، خیابان ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی، موسسه زبان گلدیس

تلفن تماس:

33332333 (041)

ای میل:

info@gogoldis.com

آدرس شعبه آبرسان:

تبریز، خیابان امام، خیابان آبرسان، جنب مرکز مخابراتی رجایی، موسسه زبان گلدیس

تلفن تماس:

33373515 (041)

ای میل:

info@gogoldis.com

آدرس شعبه نصف راه:

تبریز، خیابان نصف راه، جنب مرکز مخابراتی نصف راه، اول کوی مخابرات، موسسه زبان گلدیس

تلفن تماس:

34405283 (041)

ای میل:

info@gogoldis.com