برگزاری مراسم اعطای مدارک T.T.C زبان انگلیسی

برگزاری مراسم اعطای مدارک T.T.C زبان انگلیسی

طی تفاهم نامه موسسه گلدیس با دانشگاه آزاد اسلامی کلیه مدارک پایان کتاب، دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی و ترکی استانبولی و دوره های مترجمی توسط دانشگاه محترم آزاد اسلامی اعطا میگردد. در این مراسم که در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ با حضور دکتر سلمانی ریاست دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی در محل دانشگاه آزاد تبریز برگزار شد مدارک دوره T.T.C اهدا گردید.