برگزاری مراسم اعطای مدارک T.T.C زبان انگلیسی

طی تفاهم نامه موسسه گلدیس با دانشگاه آزاد اسلامی کلیه مدارک پایان کتاب، دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی و ترکی استانبولی و دوره های مترجمی توسط دانشگاه محترم آزاد اسلامی اعطا میگردد. در این مراسم که در تاریخ 25 آذر 1400 با حضور دکتر سلمانی ریاست دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی در محل دانشگاه آزاد تبریز برگزار شد مدارک دوره T.T.C اهدا گردید.