ثبت نام در ترم جدید

ثبت نام در ترم جدید

گلدیسی عزیز، جهت ثبت نام در ترم جدید کلاسهای حضوری به شعب گلدیس در تبریز مراجعه بفرمایید.

جهت ثبت نام در ترم جدید کلاسهای آنلاین،

از طریق سایت گلدیس(ltms) اقدام نمایید.

جهت ثبت نام در دوره خودآموز انگلیسی از طریق سایت گلدیس اقدام نمایید.

آموزش ثبت نام در ترم جدید در سایت

درصورتیکه بیش از ۱ ترم مرخصی گرفته باشید، لازمه ثبت نام در ترم جدید شرکت در تعیین سطح میباشد.

اطلاعیه ها