شب های مافیا به انگلیسی برای ا‌ولین بار در تبریز

شب های مافیا به انگلیسی برای ا‌ولین بار در تبریز

شب های مافیا به انگلیسی برای ا‌ولین بار در تبریز با بیش از ۹۰ تماشاچی، در یکی از کافی شاپ های مجلل شهر تبریز برگزار شد.