فرم درخواست استرداد شهریه

فرم درخواست استرداد شهریه

فرم درخواست استرداد شهریه زبان آموزان گلدیس

اگر از زبان آموزان ما هستید و درخواست استرداد شهریه دارید، لطفا فرم زیر را پر کنید تا طی ۲۰ الی ۳۰ روز کاری استرداد انجام گیرد. خواهشمند است اطلاعات فرم را کامل و به صورت دقیق پر کنید. لازم به ذکر است هرگونه مغایرت در اطلاعات موجب تاخیر در پروسه استرداد خواهد بود.

اطلاعیه ها