مراسم اعطای مدارک پایان دوره تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی

مراسم اعطای مدارک پایان دوره تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی

مراسم اعطای مدارک پایان دوره تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی با صدور مدرک از دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰.