ویژگیهای آزمون آزمایشی آیلتس گلدیس

آزمون ماک آیلتس گلدیس با همکاری خانه آیلتس آفرینش، تخصصی ترین مرکز برگزاری کلاسهای آمادگی آیلتس در ایران، برای اولین بار در ایران از سری جدید کاملاً استاندارد و دیده نشده سؤالات انحصاری در آزمون ماک آیلتس خود استفاده می کند.

مجموعه تستهای جدید آفرینش که همگی تستهای Unseen میباشند، فرآیندهای پیچیده استاندارد‌سازی را طی کرده‌اند:

در این فرآیندها پس از طراحی اولیه تست توسط گروهی از متخصصین بین‌المللی آزمون‌سازی، تستِ طراحی شده در جامعه آماری نمونه با تعداد بالا اجرا شده است.

در فرآیند استانداردسازی آزمون ماک آیلتس، پس از انجام تحلیل های آماری مانند IF (سطح سهولت سؤالات)، ID (سطح تمایز پذیری سؤالات)، CD (توزیع منطقی پاسخها) به علاوه Construct Validation یا اعتبار سنجی ارزیابی مهارتهای ذهنی زبان از طریق Factor Analysis (تحلیل عاملی)، نهایتاً جدول تبدیل نمره به سطح استاندارد آزمون طراحی و به همراه بسته تست ارائه شده است.

ویژگیهای سری جدید سؤالات آزمون آزمایشی آیلتس آفرینش:

  • سؤالات کاملاً استاندارد
  • سئوالات در هیچ منبعی وجود ندارد و کاملاً دیده نشده است.
  • جدول تبدیل (Conversion Table)