ویژگیهای آزمون آزمایشی آیلتس گلدیس

ویژگیهای آزمون آزمایشی آیلتس گلدیس

آزمون ماک آیلتس گلدیس با همکاری خانه آیلتس آفرینش، تخصصی ترین مرکز برگزاری کلاسهای آمادگی آیلتس در ایران، برای اولین بار در ایران از سری جدید کاملاً استاندارد و استفاده نشده سؤالات انحصاری در آزمون ماک آیلتس خود استفاده می کند.

مجموعه تستهای جدید آفرینش که همگی تستهای Unseen میباشند، فرآیندهای پیچیده استاندارد‌سازی را طی کرده‌اند:

در این فرآیندها پس از طراحی اولیه تست توسط گروهی از متخصصین بین‌المللی آزمون‌سازی، تست طراحی شده در جامعه آماری نمونه با تعداد بالا اجرا میگردد.

در فرآیند استانداردسازی آزمون ماک آیلتس، پس از انجام تحلیل های آماری مانند IF (سطح سهولت سؤالات)، ID (سطح تمایز پذیری سؤالات)، CD (توزیع منطقی پاسخها) به علاوه Construct Validation یا اعتبار سنجی ارزیابی مهارتهای ذهنی زبان از طریق Factor Analysis (تحلیل عاملی)، نهایتاً جدول تبدیل نمره به سطح استاندارد آزمون طراحی میشود و به همراه بسته تست ارائه میگردد.

ویژگیهای سری جدید سؤالات آزمون آزمایشی آیلتس آفرینش:

  • سؤالات کاملاً استاندارد
  • سئوالات در هیچ منبعی وجود ندارد و قبلا مشاهده نشده اند.
  • جدول تبدیل (Conversion Table)
  • بازدهی بالا برای آمادگی آزمون رسمی
  • نمره دهی استاندارد نزدیک به نمره آزمون رسمی