کتب گلدیس

کتب گلدیس

تفاوت کتب آموزشی گلدیس با بقیه مؤسسات:

  • کتب گلدیس:
  • از سال ۱۳۷۱، باور ما همواره بر بکارگیری منابع رسمی و بین المللی منتشر شده از طرف دانشگاه های برتر آکادمیک بوده است. کتاب های تدریسی در گلدیس طی جلسات مدون با اساتید مجرب بین المللی، آنالیزهای آماری حاصل از اطلاعات دریافتی توسط نظرسنجی های جمع آوری شده از اساتید و زبان آموزان انتخاب گردیده اند. این کتاب ها به طور مداوم به روز رسانی شده و گلچینی از تنها کتب معتبر در زمینه تدریس زبان های خارجی می باشند. پیرو تبعیت از حدود بالای استانداردهای آموزشی بین المللی، از تدریس کتب غیر استاندارد، کم هزینه که توسط افراد غیرمتخصص تألیف و تدوین شده، به شدت خودداری شده است.            
  • کتب رسمی و بین المللی توسط زبان شناسان، روانشناسان، جامعه شناسان، فرهنگ شناسان جهانی در برترین و معتبرتربن دانشگاه دنیا ، OXFORD تالیف میشوند و قابل قیاس با نسخه های داخلی نمیباشند.
    • بازنگری و آپدیت کتب ۵ سال یکبار صورت میگیرد.
اطلاعیه ها