دوره تربیت مدرس با مدرک معتبر

دوره تربیت مدرس با مدرک معتبر

گلدیس، قطب تربیت مدرس حرفه ای شمالغرب کشور، با افتخار برگزار می کند. دوره اصول و مبانی تربیت مدرس تخصصی، با ارائه گواهینامه معتبر و قابل ترجمه از تلسی(انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران)

۳۲ ساعت تدریس

به همراه منتورینگ اکونومی و یا منتورینگ VIP

با حضور اساتید برتر بین المللی در حوزه تربیت مدرس

استاد دوره: دکتر حسین سلطانی

طول دوره: ۶ روز (از ساعت ۹ تا ۱۴)

تایم کلاس ها: روزهای دوشنبه و پنجشنبه

نحوه برگزاری دوره: حضوری در شعبه آبرسان

دوشنبه ۲۲ آبان

دوشنبه ۲۹ آبان

پنجشنبه ۲ آذر

دوشنبه ۶ آذر

دوشنبه ۱۳ آذر

پنجشنبه ۱۶ آذر

ارائه گواهی پایان دوره معتبر و قابل ترجمه از تلسی.

جهت ثبت نام به شعبه آبرسان مراجعه بفرمایید، مدارک مورد نیاز ثبت نام در دوره:

۲ قطعه عکس ۳*۴ پشت نویسی شده

۱ برگ کپی شناسنامه از صفحه اول

۱ برگ کپی از کارت ملی

مدارک و رزومه تحصیلی / پرکردن فرم ثبت نام

لازم بذکر است شرکت در دوره به منزله جذب در موسسه نمی باشد. شرکت کنندگان در آزمون کتبی در جذب احتمالی در سیستم اولویت خواهند داشت. در صورت نیاز و عملکرد بسیار خوب و حرفه ای هر کدام از شرکت کنندگان، بنابر تصمیم بورد آموزش جذب صورت خواهد گرفت.

اطلاعیه ها