دوره تربیت مدرس با مدرک معتبر

دوره تربیت مدرس با مدرک معتبر

گلدیس، قطب تربیت مدرس حرفه ای شمالغرب کشور، با افتخار برگزار می کند. دوره تربیت مدرس تخصصی زبان های ملل، با ارائه گواهینامه معتبر و قابل ترجمه از دانشگاه دولتی تبریز

32 ساعت تدریس

چهار ساعت منتورینگ VIP

با حضور اساتید برتر بین المللی در حوزه تربیت مدرس

استاد دوره: دکتر حسین سلطانی

طول دوره: 6 روز (از ساعت 9 تا 14)

تایم کلاس ها: روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، یکشنبه و پنجشنبه

نحوه برگزاری دوره: حضوری در شعبه آبرسان

شنبه ۱ مهر

دوشنبه ۳ مهر

چهارشنبه ۵ مهر

یکشنبه ۹ مهر

پنجشنبه ۱۳ مهر

یکشنبه ۱۶ مهر

ارائه گواهی پایان دوره معتبر و قابل ترجمه از دانشگاه دولتی تبریز.

جهت ثبت نام به شعبه آبرسان مراجعه بفرمایید، مدارک مورد نیاز ثبت نام در دوره:

2 قطعه عکس 3*4 پشت نویسی شده

1 برگ کپی شناسنامه از صفحه اول

1 برگ کپی از کارت ملی مدارک

و رزومه تحصیلی / پرکردن فرم ثبت نام

تربیت مدرس ویژه تمامی زبانهای خارجی

تدریس دوره به زبان فارسی میباشد

لازم بذکر است شرکت در دوره به منزله جذب در موسسه نمی باشد. شرکت کنندگان در آزمون کتبی در جذب احتمالی در سیستم اولویت خواهند داشت. در صورت نیاز و عملکرد بسیار خوب و حرفه ای هر کدام از شرکت کنندگان، بنابر تصمیم بورد آموزش جذب صورت خواهد گرفت.